top of page

COLÒNIES DE GATS FERALS

Reivindiquem davant els Ajuntaments la obligatorietat que tenen de controlar les colònies de gats ferals del seu municipi.

DECRET LEGISLATIU 2/2008, del 15 d'Abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de oritecció dels animals.

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvagits i de controlar els animals salvatges urbans.

Col·laborem amb els Ajuntaments que en compliment de la Llei de protecció animal subvencionen l'aplicació del mètode CER ( captura, esterilització i retorn) en els seus municipis per el control de les colònies urbanes de gats ferals.

Vetllem per que els gats ferals disposin d'aigua i menjar d'acord a les seves necessitats i al mateix temps evitar comportaments incívics provocats per una alimentació inadequada.

Fomentem la conciliació entre gats ferals i veïnatge en punts on de vegades poden sorgir conflictes.

Fomentem entre els veïns i en especial entre les noves generacions el respecte i l'empatia envers els gats que malviuen i moren al carrer.

09e5ce9f-8db2-4f7f-95dd-d1989c5089ee.jfif
COLÒNIES FELINES: Sobre...
bottom of page